Kaupunkikehityslautakunta, kokous 12.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.5.2018

JARDno-2018-1047

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, hankinta- ja sopimushallinnan erityisasiantuntija, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan lautakunnat päättävät alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista.

Maksujen ja taksojen 1.5.2018 tarkistamisen perusteena on yleisten alueiden tilapäisen käyttöoikeuden laajentuminen koskemaan Rantapuiston aluetta ja Vanhankylänniemen aluetta (kaupunkikehityslautakunta 15.2 2018 § 19 ). Liitteenä on Rantapuiston / pohjoisosa ja Vanhankylänniemen / Annitädintien kenttä käyttöalueiden rajauskartat.  

Liitteenä on ehdotus Kaupunkikehityslautakunnan alaisesta Kaupunkikehitys / Kaupunkitekniikan toiminnasta perittävistä yleisten alueiden käytön maksuista ja taksoista 1.5.2018 alkaen. 1.1.2018 maksut ovat liitteenä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset Kaupunkikehitys / kaupunkitekniikan alaisen toiminnan yleisten alueiden maksut ja taksat 1.5.2018 alkaen.

 

 

Päätös

 

Hyäksyttiin