Kaupunkikehityslautakunta, kokous 12.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Jalkakäytävien talvikunnossapidon ottaminen kaupungin hoitoon 1.10.2019

JARDno-2018-1259

Valmistelija

  • Juho Koskela, ylläpidon rakennuttajapäällikkö, juho.koskela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen 17.3. 2008 § 21 koskien Järvenpään kaupungin huolehtimisvastuuta katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta annetun lain perusteella ( Laki 547/2005). Päätöksen mukaan kaupunki ottaa hoitaakseen erikseen lueteltujen jalkakäytävien lumen poiston ja liukkaudentorjunnan pientalovaltaisilla alueilla. Työstä ei peritä maksua, koska se ei ole tasapuolista alueiden tontinomistajia kohtaan.

Kaupunkikehityksen kunnossapitopalveluissa on tehtyjen selvitysten  jälkeen todettu, että laatutason ja toimenpideaikojen yhtenäistämiseksi koko kaupungin alueella, tulisi kaupungin ottaa hoitaakseen myös kerrostalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotyöt. Kerrostalovaltaisilla alueilla ei ole saavutettu kunnossapitolain mukaista kunnossapidon tasoa. Lisäksi kunnossapitotehtävät ovat jakautuneet tontinomistajien kesken epätasapuolisesti. Kaupunki pystyy hoitamaan kaupungin vastuulle otettavat työt nykyisten kunnossapitosopimusten mukaisilla resursseilla.

Tontinomistajan vastuulle jää edelleen tontille johtavan kulkutien (tonttiliittymän) kunnossapito ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistaminen sekä ojarummun avoinna pitäminen.

Puhtaanapidon osalta tontinomistajan velvollisuuksiin ei tule muutoksia. Tontinomistaja vastaa kadun puhtaanapitotehtävistä sisältäen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistamisen sekä kasvillisuuden siistimisen kuten kunnossapitolaissa määritetään.

Kaupungin tehtäviksi siirtyvien töiden taloudelliset vaikutukset ovat laskennallisesti noin 25 000 euroa / talvikausi. Tähän kustannukseen on huomioitu, että lunta voidaan säilyttää kadulla niin kauan kuin lumenpoisajamistarve syntyy. Tämä tarkoittaa tilannetta, jolloin lunta on metrin matkalla metrin korkuisella ja metrin levyisellä alueella.

Määrärahat on varattu kaupunkitekniikan ylläpito- ja huoltopalveluiden käyttötaloussuunnitelmassa.

Päätös koskee karttaliitteessä  merkittyjä jalkakäytäviä:

  • Jampankatu, Rekikatu, Naavatie, Vänkärinkuja, Sauvakatu, Seutulantie, Kartanontie, Valtuustonkatu, Hallintokatu, Järvipuistonkatu, Järnefeltinkuja, Tupalantie, Mannilantie, Helsingintie, Huvilakatu, Kirkkotie, Kansakoulunkatu, Urheilukatu, Kotilinnantie, Pöytäalhontie, Arolantie, Välskärinkatu, Kyläkuja, Neuvoksenkuja, Harjunrinne, Mäkikatu, Vihtakuja, Keskitalontie, Torpantie

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että kaupunki ottaa liitteessä mainittujen katujen jalkakäytävien talvikunnossapidon hoitoonsa 1.10.2019 alkaen katujen ja yleisten alueiden kunnossapitolain perusteella.

Päätös

 

Hyväksyttiin