Kaupunkikehityslautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 12.6.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Pidettiin nimenhuudon yhteydessä tekninen tauko klo 16.39, jotta saatiin kaikille osallistujille yhdenvertainen näkö- ja puheyhteys. Kokousta jatkettiin klo 16.55.

Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta voidaanko lisäpykälä käsitellä kokouksessa. Tämä sopi kokoukselle.

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen piti lautakunnalle lyhyen alustuksen koskien mennyttä kevättä ja poikkeustilannetta.

Tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro piti lautakunnalle lyhyen alustuksen koskien tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia järjestelyjä ja -asetuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätettiin lisäksi käsitellä lisäpykälä kokouksessa.