Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa,​ että kaksi valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kuitenkin siten,​ etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 15.9.2020* alkaen. (*Pöytäkirja on asetettu nähtäville Järvenpään kaupungin tietoverkkoon 16.9..2020. / RM 16.9.2020).

 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Seppo Heino ja Peter Osipow. Varalle valtuutetut Arto Luukkanen ja Katja Repo.

 

Käsittely: 

Puheenjohtaja ehdotti puheenvuorojen pituuden rajoittamista § 52 ja 53 osalta siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 min ja yksittäisten puheenvuorojen pituus 3 min.

Puheenjohtajan ehdotti, että § 54 otetaan kokouksen käsiteltäväksi kiireellisyysperusteella.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta puheenvuorojen pituuden rajoittaminen § 52 ja 53 osalta siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 min ja yksittäisten puheenvuorojen pituus 3 min.

Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta § 54 ottaminen kokouksen käsiteltäväksi kiireellisyysperusteella.