Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ero luottamustehtävistä / Laalo Hannu

JARDno-2020-1579

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hannu Laalo on 1.6.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa seuraavista luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi.

 1. Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenyys (Järvenpää Plus) 
 2. hyvinvointilautakunnan varajäsenyys (Lassi Markkanen)
 3. Järvenpään Mestariasunnot Oy hallituksen jäsen
 4. Saunakallion ostoskeskus Oy hallituksen jäsen
 5. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä / kuntayhtymävaltuuston jäsen

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Hannu Laalo on ollut järjestyksessä kahdeksas keskusvaalilautakunnan vahvistama Järvenpää Plus varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunnan tulee nimetä / vahvistaa edellisen kunnallisvaalien tuloksen perusteella kahdeksas Järvenpää Plus varavaltuutettu.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan valtuusto valitsee opetus- ja kasvatus-, hyvinvointi- ja kaupunkikehityslautakunnan jäsenet. Valtuuston tulee todeta Laalon menettäneen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin ja valita hyvinvointilautakuntaan varajäsen hänen tilalleen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 1. myöntää eron Hannu Laalolle hänen luottamustehtävistään Saunakallion ostoskeskus Oy:n ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallituksen jäsenyydestä ja valita hänen sijaan edustajat niihin, ja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Hannu Laalolle (Järvenpää Plus) hänen pyytämänsä eron Järvenpää Plussan varavaltuutetun ja Hyvinvointilautakunnan varsinaisen jäsenen Lassi Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
 2. valita Hannu Laalon tilalle Lassi Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen Hyvinvointilautakuntaan.
 3. myöntää Hannu Laalolle eron Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston luottamustehtävästä.
 4. valita Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen Hannu Laalon tilalle.

Käsittely

Kaupunginjohtaja täsmensi päätösehdotuksensa ensimmäisen kohdan kuulumaan seuraavasti:

"Kaupunginhallitus päättää myöntää Hannu Laalolle eron Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen varajäsenyydestä ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallituksen jäsenyydestä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen valita hänen sijaansa uudet edustajat."

Katja Repo ehdotti, että Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen varajäseneksi nimetään suostumuksensa mukaisesti Seppo Vuoristo ja Mestariasunnot Oy:n hallituksen jäseneksi Jussi Ylinen.

Asian käsittelyä jatkettiin § 251 jälkeen. Katja Repo ehdotti, että Laalon sijaan Kivipuiston vahustenkotisäätiön hallituksen varajäseneksi ehdotetaan Pepe Makkosta.

Päätös

Kaupunginhallitus päättää 

 1. myöntää eron Hannu Laalolle hänen luottamustehtävistään Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen varajäsenen tehtävästä ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallituksen jäsenyydestä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen varajäseneksi Seppo Vuoriston ja Mestariasunnot Oy:n hallituksen jäseneksi Jussi Ylisen.
 2. esittää Hannu Laalolle eron myöntämistä Kivipuiston vanhustenkotisäätiön hallituksen varajäsenen tehtävästä ja esittää tehtävään Pepe Makkosta.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Hannu Laalolle (Järvenpää Plus) hänen pyytämänsä eron Järvenpää Plussan varavaltuutetun ja Hyvinvointilautakunnan varsinaisen jäsenen Lassi Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
 2. valita Hannu Laalon tilalle Lassi Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen Hyvinvointilautakuntaan.
 3. myöntää Hannu Laalolle eron Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston luottamustehtävästä.
 4. valita Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen Hannu Laalon tilalle.

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 17.6.2020 § 248

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. myöntää Hannu Laalolle (Järvenpää Plus) hänen pyytämänsä eron Järvenpää Plussan varavaltuutetun ja Hyvinvointilautakunnan varsinaisen jäsenen Lassi Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
 2. valita Hannu Laalon tilalle Lassi Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen Hyvinvointilautakuntaan.
 3. myöntää Hannu Laalolle eron Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston luottamustehtävästä.
 4. valita Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen Hannu Laalon tilalle.
   

Käsittely:

Valtuutettu Pepe Makkonen ehdotti, Asko Laaksoa Lassi Markkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hyvinvointilautakuntaan ja Jyri Halmetta Tuusulan seudun veden yhtymävaltuustoon.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valittiin Asko Laakso Lassi Markkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi hyvinvointilautakuntaan ja Jyri Halme Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi.

Tiedoksi

Eronnut, valittu, HYVO ltk, Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymä, Järvenpään listatiimi