Kaupunginvaltuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta

JARDno-2021-1428

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen mukaan poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta. 

Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 23.6.2021 § 205

Ehdotus

 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet.

 

Käsittely

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle.

Valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle. 

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 9.8.2021 § 82.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen poliisin neuvottelukuntaan kolme varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. 

Käsittely

Puheenjohtaja totesi ryhmien välisen neuvottelutuloksen mukaisesti poliisin neuvottelukunnan jäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen                    Varajäsen

Jouni Tallgren (SDP)                 Raija Latva-Karjanmaa (SDP)

Antti Vesala (KOK)                    Tiia Östberg (KOK)

Pia Valonen (KD)                       Jouni Pajunen (KD)

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Nimettiin poliisin neuvottelukunnan jäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen                  Varajäsen

Jouni Tallgren (SDP)                 Raija Latva-Karjanmaa (SDP)

Antti Vesala (KOK)                    Tiia Östberg (KOK)

Pia Valonen (KD)                       Jouni Pajunen (KD)