Kaupunginvaltuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.