Kaupunginvaltuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025

JARDno-2021-864

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski Uudenmaan Musiikkiopiston tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta, valmennusta alan ammattiopintoihin sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Oppilaitos voi antaa musiikkia sivuavien muiden taideaineiden perusopetusta. Lisäksi oppilaitoksella on mahdollisuus järjestää tehtäväalueeseen kuuluvaa koulutusta ja palveluja myös maksullisena palvelutoimintana. Musiikkiopisto on hallinnollisesti sivistys- ja vapaa-ajan palvelualuetta.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta on Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteinen toimielin. Johtokuntaan kuuluu kuusi (6) jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan valtuustot valitsevat kumpikin kolme (3) jäsentä sekä valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Järvenpään kaupunki nimeää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sovitun vuorotteluperiaatteen mukaisesti vuorossa olevan kunnan esityksestä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat aina eri kuntia.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet johtokuntiin.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan osalta, että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin kolme. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 

 1. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokuntaan Järvenpään edustajina 3 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
 2. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokuntaan Tuusulan kunnan esityksen perusteella 3 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
 3. nimetä valittujen jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan
 4. nimetä johtokunnan varapuheenjohtajaksi Tuusulan kunnan esittämän jäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 23.6.2021 § 195

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 

 1. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokuntaan Järvenpään edustajina 3 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
 2. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokuntaan Tuusulan kunnan esityksen perusteella 3 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
 3. nimetä valittujen jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan
 4. nimetä johtokunnan varapuheenjohtajaksi Tuusulan kunnan esittämän jäsenen.

 

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, ettei Tuusulan kunta ole vielä nimennyt ehdokkaitaan johtokuntaan.

Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginvaltuustolta, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 9.8.2021 § 72.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen 

 1. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokuntaan Järvenpään edustajina 3 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
 2. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokuntaan Tuusulan kunnan esityksen perusteella 3 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
 3. nimetä valittujen jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan
 4. nimetä johtokunnan varapuheenjohtajaksi Tuusulan kunnan esittämän jäsenen.

 

Käsittely

Puheenjohtaja totesi ryhmien välisen neuvottelutuloksen ja Tuusulan kunnan ilmoituksen mukaisesti Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokuntaan nimettävät jäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen / Järvenpää                        Varajäsen / Järvenpää

Päivi Christensen (KOK), pj                             Hanna Partanen (KOK)

Antti Heikkilä (KESK)                                        Alice Utriainen (KESK)

Pasi Koskinen (SDP)                                        Jouni Tallgren (SDP)
 

Varsinainen jäsen / Tuusula                            Varajäsen / Tuusula

Mikaela Vuorio (PS)                                         Janne Hermunen (PS)

Tarja Hakonen (KESK)                                     Toni Luode (KESK)

Keimo Joensuu, varapj (KOK)                         Leena Jäntti (KOK)

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Nimettiin Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokuntaan jäsenet seuraavasti:

1. Järvenpään edustajina kolme jäsentä ja jokaiselle varajäsenet;

Varsinainen jäsen                                                Varajäsen

Päivi Christensen (KOK)                                        Hanna Partanen (KOK)

Antti Heikkilä (KESK)                                             Alice Utriainen (KESK)

Pasi Koskinen (SDP)                                             Jouni Tallgren (SDP)
 

2. Tuusulan kunnan esityksen perusteella kolme jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaiset varajäsenet;

Varsinainen jäsen                                               Varajäsen

Mikaela Vuorio (PS)                                              Janne Hermunen (PS)

Tarja Hakonen (TuPu)*                                        Toni Luode (TuPu)*

Keimo Joensuu, (KOK)                                          Leena Jäntti (KOK).

                     (* tekninen korjaus/puolue korjattu oikein (kesk) TuPu /23.9.2021/RM)

3.  valittujen jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajaksi Järvenpäästä Päivi Christensen (KOK).
 

4. johtokunnan varapuheenjohtajaksi Tuusulan kunnan esittämän jäsenen Keimo Joensuu, (KOK) .

 

Tiedoksi

Valitut, Musiikkiopisto rehtori/opintosihteeri, listatiimi