Kaupunginvaltuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta

JARDno-2021-914

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Vantaan kaupungit ja kunnat muodostavat Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen. Kuntien välisellä yhteistoimintasopimuksella on järjestetty niin, että Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimi on osa Vantaan kaupungin organisaatiota eli sen kaupunginhallituksen alaisena toimiva liikelaitos nimeltään Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos.

Liikelaitoksen hallintoa varten Vantaan kaupunginvaltuusto on asettanut kuntien yhteiseksi toimielimeksi Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii Vantaan kaupunginhallituksen alaisena. Johtokunnan 15 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä valitaan alueen kuntien asettamista ehdokkaista. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta nimeää yhden ja muut kunnat kaksi jäsentä. Vantaan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jäseninä johtokunnassa voivat olla kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Valintaa suoritettaessa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset, joiden mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 23.6.2021 § 194

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Käsittely:

Puheenjohtaja esitti asian jättämistä pöydälle. 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 9.8.2021 § 71.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 

Käsittely

Puheenjohtaja totesi ryhmien välisen neuvottelutuloksen mukaisesti Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitokseen johtokunnan jäseniksi ehdotettavat henkilöt seuraavasti:

Varsinainen jäsen                    Varajäsen

Pekka Luuk (SDP)                   Ida Luuk (SDP)

Vesa Laitinen (VAS)                 Hannaleena Lehtinen (VAS)

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Nimettiin Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan jäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen                    Varajäsen

Pekka Luuk (SDP)                    Ida Luuk (SDP)

Vesa Laitinen (VAS)                 Hannaleena Lehtinen (VAS)

Tiedoksi

Valitut, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, listatiimi