Kaupunginvaltuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Jäsenten valitseminen Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan vuosiksi 2021 - 2025

JARDno-2021-911

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta huolehtii Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä. Ympäristölautakunnan toiminnan päämääränä on seudullisesti terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

Lautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin kunta varapuheenjohtajan.

Valtuuskaudella 2017 -2021 puheenjohtajuus on ollut seuraava:

2017-2019 puheenjohtaja Nurmijärveltä ja varapuheenjohtaja Järvenpäästä

2020-2021 puheenjohtaja Järvenpäästä ja varapuheenjohtaja Tuusulasta

Tasa- arvolain toteutumisen varmistamiseksi on suositeltavaa, että ympäristökeskuksen sopijakuntien valtuustot nimeäisivät Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan (myös varajäseniksi) sekä naisia että miehiä.

Ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää nimetä Järvenpään kaupungin edustajina Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 23.6.2021 § 196

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää nimetä Järvenpään kaupungin edustajina Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Käsittely

Arto Luukkanen ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Tarja Edry esitti, että lautakuntaan nimetään Päivi Haapala.

Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 9.8.2021 § 72.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää nimetä Järvenpään kaupungin edustajina Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Käsittely

Puheenjohtaja totesi ryhmien välisen neuvottelutuloksen mukaisesti Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan jäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen                    Varajäsen

Riitta Saarnivuo (KOK)             Sami Styrman (KOK)

Anne Uotinen (SDP)                 Päivi Haapala (Keskusta)

Teemu Ovaska (PS)                  Heidi-Elina Mantere (PS)

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Nimettiin Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan jäsenet seuraavasti:
 

Varsinainen jäsen                  Varajäsen

Riitta Saarnivuo (KOK)             Sami Styrman (KOK)

Anne Uotinen (SDP)                 Päivi Haapala (Keskusta)

Teemu Ovaska (PS)                  Heidi-Elina Mantere (PS)
 

 

Tiedoksi

Valitut, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, listatiimi