Kaupunginvaltuusto, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hallintosäännön 80 §:n mukaisesti päättänyt kokouksessaan 24.5.2021 jatkokokouksen pitämisestä 26.5.2021 alkaen fyysisenä kokouksena. Jatkokokouksen ajasta ja paikasta on lähetetty sähköinen viesti osallistujille.

 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.