Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Valtuustoaloite / Mielenterveystaidoilla vahvistetaan hyvinvointia (lisäpykälä)

JARDno-2021-1262

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmän Katri Kuusikallio ja 13 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Mielenterveystaidoilla vahvistetaan hyvinvointia.

Ehdotus

Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Tiedoksi

KH, listatiimi