Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Valtuustoaloite / Lisää viljelypalstoja Järvenpäähän (lisäpykälä)

JARDno-2021-1264

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä Tarja Edry ja 14 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen viljelypalstoja lisäämiseksi Järvenpäähän. 

Ehdotus

Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Tiedoksi

KH, listatiimi