Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Valtuustoaloite / Hallintosäännön § 73 kyselytunnin muuttamiseksi (lisäpykälä)

JARDno-2021-1261

Perustelut

Valtuustoryhmä Lassi Markkanen jätti liitteen mukaisen aloitteet hallintosäännön § 73 kyselytunnin muuttamisesta kuntalaisia osallistavaan avoimeen suuntaan sekä
kaupunkistrategian arvojen ”asukaslähtöisyys” sekä ”osallisuus ja avoimuus” mukaisesti.

Ehdotus

Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Tiedoksi

KH, listatiimi