Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Valtuustoaloite / Hallintosäännön 117 pykälän 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta (lisäpykälä)

JARDno-2021-1263

Perustelut

Valtuustoryhmä Lassi Markkanen jätti liitteen mukaisen valtuustoaloitteen hallintosäännön 117 § 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta. Aloitteessa on kyse luottamushenkilöiden roolin vahvistamistamisesta

Ehdotus

Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Tiedoksi

KH, Listatiimi