Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastaminen ja ääntenlaskijoiden valinta

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastaminen

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa,​ että kaksi valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kuitenkin siten,​ etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 1.6.2021 alkaen. 

Ääntenlaskijoiden valinta

Hallintosäännön 95 §:n mukaan vaalissa ääntenlaskijoina toimivat pääsääntöisesti vaalilautakunnan jäsenet. Valtuuston puheenjohtajan päätöksestä voivat vaalitoimituksen avustajina ja ääntenlaskijoina toimia myös pöytäkirjantarkastajat. Vaalilautakunnan jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet) ovat Suvi Pohjonen (Tuomas Raejärvi), Emmi Mäkinen (Pekka Luuk), Jenni Marttinen (Katja Repo), Ossi Vähäsarja ja Antti Heikkilä (Heli Anttila). 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita

1. pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Hanna Graeffe ja Kaarina Wilskman. Varalle valtuutetut Katri Kuusikallio ja Tuija Kuusisto sekä

2. ääntenlaskijoiksi valtuutetut Suvi Pohjonen, Emmi Mäkinen, Jenni Marttinen, Ossi Vähäsarja ja Antti Heikkilä. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.