Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kaupunkikehitysjohtajan viran täyttö

JARDno-2021-98

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun 16.11.2020 kaupunkikehitysjohtajan virkaa koskevassa hallintoasiassa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 400 tehnyt päätöksen olla hakematta valitusoikeutta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaupunkikehitysjohtaja toimii kaupunkikehityksen palvelualueen johtajana. Kaupunkikehityksen palvelualue on perustettu kaupunginvaltuustossa 22.1.2018 § 6 ja kaupunkikehitysjohtajan virka on perustettu henkilöstöasiainjaostossa 30.1.2018 § 2.

Tammikuussa 2018 voimassa olleen hallintosäännön § 12 ja § 45 mukaan kaupunginhallitus perusti virat ja § 14 mukaan henkilöstöasiainjaosto päätti kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kelpoisuusehdoista sekä vastasi kaupunginvaltuusto- tai kaupunginhallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta. Kaupunginvaltuusto muutti hallintosääntöä kokouksessaan 18.6.2018 § 68 palvelulaluejohtajien viran täytön osalta. 

Voimassaolevan nykyisen hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejohtajien viran kelpoisuudesta ja tekee periaatepäätöksen viran auki julistamisesta sekä valitsee kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajat. Hallintosäännön 14 §:n mukaan henkilöstöasianjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista.

Näin voimassaolevan hallintosäännön mukaan kaupunkikehitysjohtajan viran täytön ensimmäinen vaihe on päättää viran täytön periaatteista kaupunginvaltuustossa. Samalla valtuusto käsittelee myös viran kelpoisuusvaatimukset. Viran täytön prosessi on tarkoitus aloittaa tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa ja viran virkavaali on suunniteltu pidettäväksi kaupunginvaltuuston 24.5.2020 kokouksessa. Oheismateriaalissa on kuvattu tarkemmin viran täytön vaiheet.

Kaupungin johtavien viranhaltijoiden virkojen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Muut kaupunkikehitysjohtajan virkaan liittyvät kriteerit päättää laajennettu henkilöstöasiainjaosto kokouksessaan ennen viran auki julistamista suunnitellun aikataulun mukaisesti maaliskuun 2021 alussa.

Kaupunkikehitysjohtajan viran täytön periaatteena on täyttää virka julkisella hakumenettelyllä.

Hallintosäännön 14 §:n mukaan henkilöstöasiainjaosto toimii laajennetussa kokoonpanossa valmistellessaan palvelualuejohtajan viran täyttämistä. Laajennettuun kokoonpanoon nimetään tällöin edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneiden ja läpi saaneiden ryhmien edustajat, mikäli kyseisillä ryhmillä ei ole ennestään edustajaa henkilöstöasiainjaostossa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.12.2019 § 317 päättänyt laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokoonpanon loppu vaalikaudeksi.

Laajennettuun henkilöstöasiainjaostoon kuuluvat henkilöstöasiainjaoston puheenjohtaja Ulla-Mari Karhun (SDP), varapuheenjohtaja Pekka Heikkilän (kok) ja varsinaisten jäsenten Henry Bergn (Järvenpää plus), Hanna Graeffen (vihr) ja Riikka Reinan (kesk) lisäksi Pia Valonen (KD), varalla Markku Tenhunen, Arto Luukkainen (PS), varalla Mikko Taavitsainen ja Minna-Mari Solanterä (vas), varalla Mimmi Launiala.

 

MSO

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistamisesta
 2. kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasianjaosto 19.1.2020 § 3 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistamisesta
 2. kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 15 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 25.1.2021 § 20

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistamisesta
 2. kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon

 

Käsittely:

Vt kaupunkikehtiysjohtaja Olli Keto-Tokoi poistui esteellisenä ennen tämän asian käsittelyä (esteellisyyden peruste intressijäävi, hallintolaki 28 §  1 mom kohta 3).

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esitteli asiaa.
 

Satu Haaparanta teki Satu Tuomisen, Kristiina Vainikan, Pekka Luukin ja Peter Hagmanin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen alakohtaan 2: " Kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja/tai alaan (kaupunkikehitys) soveltuva tutkinto."

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus

EI: Haaparannan muutosehdotus.

Äänin JAA 43, EI 6, Tyhjä 2 päätös hyväksyttiin kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti. 
 

Esteellisyys

Olli Keto-Tokoi

Äänestystulokset

 • Jaa 43 kpl 84%

  Mikko Päivinen, Mimmi Launiala, Hilppa Loikkanen, Willem van Schevikhoven, Jarno Hautamäki, Pepe Makkonen, Kaija Tuuri, Riikka Juuma, Kaisa Saarikorpi, Ulla-Mari Karhu, Tuija Kuusisto, Mika Gilan, Jenni Marttinen, Suvi Pohjonen, Heini Liimatainen, Markku Tenhunen, Kaarina Wilskman, Jenni Komonen, Pirjo Komulainen, Peter Osipow, Pekka Heikkinen, Mikko Taavitsainen, Katja Repo, Liisa Majanen, Petri Graeffe, Ossi Vähäsarja, Helinä Perttu, Petri Ovaska, Tomi Passi, Rita Kostama, Marko Koskela, Marko Larjanne, Mikko Laakkonen, Heli Anttila, Antti Heikkilä, Emmi Mäkinen, Hanna Graeffe, Eemeli Peltonen, Katri Kuusikallio, Tiia Lintula, Sanna-Maria Riikonen, Henry Berg, Arto Luukkanen

 • Ei 6 kpl 12%

  Pekka Luuk, Satu Haaparanta, Peter Hagman, Satu Tuominen, Kristiina Vainikka, Tarja Edry

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Seppo Heino, Lassi Markkanen

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun 16.11.2020 kaupunkikehitysjohtajan virkaa koskevassa hallintoasiassa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 400 tehnyt päätöksen olla hakematta valitusoikeutta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaupunkikehitysjohtaja toimii kaupunkikehityksen palvelualueen johtajana. Kaupunkikehityksen palvelualue on perustettu kaupunginvaltuustossa 22.1.2018 § 6 ja kaupunkikehitysjohtajan virka on perustettu henkilöstöasiainjaostossa 30.1.2018 § 2.

Tammikuussa 2018 voimassa olleen hallintosäännön § 12 ja § 45 mukaan kaupunginhallitus perusti virat ja § 14 mukaan henkilöstöasiainjaosto päätti kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kelpoisuusehdoista sekä vastasi kaupunginvaltuusto- tai kaupunginhallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta. Kaupunginvaltuusto muutti hallintosääntöä kokouksessaan 18.6.2018 § 68 palvelulaluejohtajien viran täytön osalta.

Voimassa olevan nykyisen hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asian valmistelu on aloitettu laajennetussa henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 19.1.2021 § 3 ja kaupunginhallituksen kokouksessa 25.1.2021 § 20. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.2.2021 § 7 palvelualuejohtajan virantäytön periaatteesta ja viran kelpoisuudesta laajennetun henkilöstöasiainjaoston ja kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Hallintosäännön §14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.

Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa on tavoitteena päättää kaupunkikehityksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran osaamisprofiili, hakuilmoitus. Hakuajan ajaksi on suunniteltu 4 viikkoa alkaen 4.3.2021. Kaupunginjohtaja valtuutetaan tarvittaessa jatkamaan hakuaikaa maksimissaan 2 viikkoa.

Luonnokset osaamisprofiiliksi ja hakuilmoitukseksi ovat tämän pykälän oheismateriaalina.

Mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää

 1. hyväksyä kaupunkehitysjohtajan osaamisprofiilin ja hakuilmoituksen.
 2. viran hakuajaksi neljä viikkoa alkaen 4.3.2021. 
 3. oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa päättämään hakuajan pidentämisestä.

 

Käsittely:

Tarkistetaan hakuilmoituksen käyttötalous- ja investointibudjetin euromäärät ja oikeutetaan henkilöstöjohtaja tekemään tekniset korjaukset tämän osalta hakuilmoitukseen. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja oikeutetaan henkilöstöjohtaja tekemään hakuilmoitukseen tarvittavat tekniset korjaukset.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on käynnistänyt kaupunkikehitysjohtajan viran täytön prosessin kokouksessaan 2.3.2021 §6 kaupunginvaltuuston päätettyä kokouksessaan 15.2.2021 §7 kaupunkikehitysjohtajan viran täytön periaatteista ja kelpoisuudesta. Kaupunkikehitysjohtajan viran hakuaika oli 4.3.-1.4.2021. Hakuajan päättymiseen 1.4.2021 klo 15.00 mennessä virkaa haki 17 henkilöä.

Laajennetun henkilöstöasiainjaoston jäsenet ovat saaneet sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-rekrytointijärjestelmään. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto valitsee tässä kokouksessaan ennakkotehtäviin kutsuttavat henkilöt ja päättää ennakkotehtävistä.

Seuraavassa vaiheessa viran täytön prosessia laajennettu henkilöstöasiainjaosto valitsee kokouksessaan 20.4.2021 ennakkotehtävien perusteella haastatteluihin kutsuttavat hakijat. Haastattelut järjestetään 23.4.2021 sähköisesti Teams-kokouksessa.

MSo

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää

 1. valita kaupunkikehitysjohtajan virkaa hakeneista ennakkotehtäviin kutsuttavat henkilöt
 2. ennakkotehtävistä kaupunkikehitysjohtajan viran täytössä

 

Käsittely:

Kokoustauko 9.06-9.10.  

Päätös

Laajennettu henkilöstöasianjaosto

1. valitsee kaupunkikehitysjohtajan virkaa hakeneista seuraavat 10 henkilöä, joille lähetetään ennakkotehtävä:

 • (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu)ja seitsemälle (7) muulle hakijalle, jotka eivät halua nimeä julkisuuteen. 

 

2. päättää ennakkotehtävistä esityksen mukaisesti ja ennakkotehtävän palautus su 18.4.2021 klo 12.

 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 13.4.2021 § 13 valinnut kaupunkikehitysjohtajaksi hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin ennakkotehtävä. Ennakkotehtävät on toimitettu 13.4.2021 kyseisille hakijoille ja ennakkotehtävien määräaika on sunnuntaina 18.4.2021 klo 12.00.

Henkilöstöasianjaosto valitsee tässä 20.4.2021 kokouksessaan ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Haastattelut järjestetään sähköisenä teamsissa laajennetun henkilöstöasiainjaoston jatkokokouksessa perjantaina 23.4.2021. 

MSo

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto valitsee hakemusten ja pyydettyjen ennakkotehtävien perusteella haastateltavaksi kutsuttavat kaupunkikehitysjohtajaksi hakeneista henkilöistä. 

Päätös

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä): 

 1. (henkilötiedot poistettu)
 2. (henkilötiedot poistettu)
 3. (henkilötiedot poistettu)
 4. (henkilötiedot poistettu)
 5. (henkilötiedot poistettu)
 6. (henkilötiedot poistettu)

 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto 20.4.2021 § 15 

Asian käsittely siirretty jatkokokoukseen 23.4.2021.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto

 1. haastattelee kaupunginkehitysjohtajan haastatteluihin valitut 
 2. valitsee haastatelluista henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin osallistuvat hakijat.

 

Kokouskäsittely

(henkilötiedot poistettu) on vetänyt hakemuksensa pois 22.4.2021. 

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto haastatteli seuraavat hakijat:

 1. (henkilötiedot poistettu) klo 8.00–8.45
 2. (henkilötiedot poistettu) klo 9.15–10.00
 3. (henkilötiedot poistettu) klo 10.30–11.15
 4. (henkilötiedot poistettu) klo 12.15–13.00
 5. (henkilötiedot poistettu) klo 14.45–15.30.
   

Keskustelun kuluessa esittelijä teki seuraavanlaisen päätösehdotuksen;

Laajennettu henkilöstöasianjaosto päättää, että henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston  3.5.2021 paneeliin osallistuvat (aakkosjärjestyksessä);

(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehitysjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 4.3.-1.4.2021 välisen ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä palvelualuejohtajan virkaa haki 17 henkilöä.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 23.4.2021 §19 lähettää haastatelluista hakijoista henkilöarviointiin neljä (4) hakijaa.

Kaupunkikehitysjohtajan viran täyttö on edennyt laajennetun henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen tekemiseen kaupunginhallitukselle, joka tekee valintaesityksen kaupunginvaltuustolle. Henkilöarviointien esittelyn ajan kokoukseen osallistuu henkilöarvioinnin suorittanut Cresco Oy:n johtava konsultti.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessa henkilöarviontien tulokset ja päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä).

mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä).

Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

 

Käsittely:

Henkilöarviointituloksia esitteli Cresco Oy:n johtava konsultti ja esittelyyn osallistuivat laajennetun henkilöstöasianjaoston jäsenien lisäksi  kaupunginhallituksen jäsenet sekä valtuuston puheejohtajisto. Tulosten esittely päättyi klo 9.00 ja kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto poistuivat kokouksesta. Kokouksen osallistujien kohdalla näkyvät täsmennetyt läsnäolotiedot.  

Käsittelyn kuluessa Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu) (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)sekä varalle valittavan henkilön. 

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti  seuraavasti;

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksesssä) (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu)ja  (henkilötiedot poistettu) sekä varalle valittavan henkilön.

Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 4.5.2021 § 21 

Henkilöstöasiainjaosto on valmistellut virkavaalia. Kärkihakijoiksi ovat valikoituneet (aakkosjärjestyksesssä) (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja(henkilötiedot poistettu). Virkavaalissa valtuutettu voi antaa äänensä kenelle tahansa hakemuksensa hakuajan päättymiseen mennessä jättäneelle kelpoisuusehdot täyttävälle hakijalle, joka ei ennen virkavaalia ole perunut hakemustaan. 

Mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin kaupunkikehitysjohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) (henkilötiedot poistettu),(henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 122 jälkeen.

Pekka Heikkilä ehdotti, että jatkoon menevät (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu). Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Ulla-Mari Karhu poistui kello 15.58.

Emmi Mäkinen saapui kello 16.03.


Kokoustauko 16.04 - 16.09.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 10.5.2021 § 123

Kokouksessa käsitellään kaupunkikehitysjohtajan virkavaalia koskeva asia. Virkavaalin valmisteluun on sisältynyt soveltuvuusarviointi, johon valtuutetuilla on on ollut mahdollisuus perehtyä. Soveltuvuusarviointi ja siihen sisältyvät tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin kohdan 29 nojalla salassapidettäviä eikä näihin tietoihin voida viitata julkisessa kokouksessa. Hallintosäännön 76 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että mahdollinen keskustelu käydään tältä osin suljetussa kokouksessa. Tämä merkitsee sitä, että yleisö ja kokousta seuraavat henkilöt poistuvat kokoustilasta ja kokouksen suoratoisto keskeytetään. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuvien tulee osaltaan varmistautua siitä, ettei keskustelu ole muiden kuin kokoukseen päätöksentekijänä osallistuvan seurattavissa.

Hakemusasiakirjat ovat päätöksentekoon osallistuvien nähtävillä sopimuksen mukaan.

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin kaupunkikehitysjohtajan viran täyttämiseksi
 2. esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja(henkilötiedot poistettu)
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 34 jälkeen. Hallintojohtaja Iiris Laukkanen ja henkilöstöjohtaja Merja Soosalu selostivat viranhakumenettelyä.

Kaupunginvaltuusto päätti käsitellä asian soveltuvuusarvioinnin osalta ei-julkisena. Kokouksen suoratoisto keskeytettiin ja puheenjohtaja kehotti muita kuin valtuutettuja, kokouksen esittelijöitä ja sihteeriä poistumaan kokouksesta käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja muistutti, että ei-julkisessa osiossa käytetään puheenvuorot vain salassapidettäviä asioita koskevin osin ja asia käsitellään muilta osin julkisena. Ei-julkinen käsittely klo 20.48 - 22.31.

Julkinen kokouskäsittely jatkui klo 22.31.Ossi Vähäsarja ja Tuija Kuusisto ehdottivat, että virkaan valitaan (henkilötiedot poistettu)ja Ossi Vähäsarja ehdotti, että varalle valitaan (henkilötiedot poistettu)Pirjo Komulainen ehdotti, että virkaan valitaan (henkilötiedot poistettu)

Satu Haaparanta ehdotti Lassi Markkasen, Kristiina Vainikan, Pekka Luukin ja Peter Hagmanin kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus ja oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Asian käsittelyä jatketaan.

EI: Haaparannan palautusehdotus.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen jatkaa asian käsittelyä äänin 38 JAA-ääntä, 8 EI-ääntä ja 2-tyhjää (3 poissa).

Kokoustauko 23.55 - 0:03.

Tomi Passi ehdotti, että kaupunkikehitysjohtajan valinta suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä.

Puheenjohtaja ehdotti, että asian käsittely siirretään jatkokokoukseen, joka järjestetään fyysisenä kokouksena 27.5.2021 kello 18.00 Järvenpään lukion Areenalla. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn jatkokokoukseen, joka pidetään 27.5.2021 kello 18.00 Järvenpään lukion Areenalla. Jatkokokouksessa suoritetaan virkavaali suljettuna lippuäänestyksenä.

Äänestystulokset

 • Jaa 38 kpl 79%

  Mikko Päivinen, Jarno Hautamäki, Mika Gilan, Riikka Juuma, Pirjo Komulainen, Ulla-Mari Karhu, Kaisa Saarikorpi, Pekka Heikkinen, Jenni Komonen, Mimmi Launiala, Suvi Pohjonen, Hilppa Loikkanen, Helinä Perttu, Petri Graeffe, Heini Liimatainen, Katja Repo, Jenni Marttinen, Markku Tenhunen, Willem van Schevikhoven, Eemeli Peltonen, Hanna Graeffe, Emmi Mäkinen, Ossi Vähäsarja, Mikko Laakkonen, Katri Kuusikallio, Peter Osipow, Kaarina Wilskman, Tuija Kuusisto, Marko Larjanne, Satu Tuominen, Mikko Taavitsainen, Petri Ovaska, Tiia Lintula, Heli Anttila, Pepe Makkonen, Rita Kostama, Pekka Heikkilä, Kaija Tuuri

 • Ei 8 kpl 17%

  Lassi Markkanen, Kristiina Vainikka, Pekka Luuk, Satu Haaparanta, Seppo Heino, Sanna-Maria Riikonen, Peter Hagman, Tarja Edry

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Tomi Passi, Antti Heikkilä

Tiedoksi

Hakijat, HR-palvelut