Kaupunginvaltuusto, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kaupunginvaltuutettujen ja kuntalain 69 § tarkoittamien muiden luottamushenkilöiden kauden jatkuminen 31.7.2021 saakka ja luottamushenkilöiden mahdollisuus erota luottamustoimesta 1.6.2021 lukien

JARDno-2021-1079

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tasavallan Presidentti on 29.3.2021 vahvistanut lain vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä ja määrännyt lain tulemaan voimaan 29.3.2021. Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämistä koskevan lain 1 § mukaan vaalilain 144 §:ssä säädetystä poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Edelleen lain 1 § mukaan vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen
toimikausi alkaa poiketen kuntalain 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1.8.2021 ja jatkuu 31.5.2025 saakka. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu 31.7.2021 saakka.

Kaupunginvaltuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kaupungin luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan 1.6.2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Kaupunginvaltuutetun toimesta tai muusta kaupungin luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti kaupungin kirjaamoon.

Kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi, että

1. kaupunginvaltuuston toimikausi jatkuu 31.7.2021 saakka 

2. kaupunginvaltuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kaupungin luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan 1.6.2021 alkaen kaupunginvaltuuston toimikauden jatkumisen perusteella. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 10.5.2021 § 121

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi, että

1. kaupunginvaltuuston toimikausi jatkuu 31.7.2021 saakka 

2. kaupunginvaltuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kaupungin luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan 1.6.2021 alkaen kaupunginvaltuuston toimikauden jatkumisen perusteella. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valtuuston jäsenet, listatiimi