Kaupunginvaltuusto, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa,​ että kaksi valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kuitenkin siten,​ etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 3.3.2020 alkaen

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Ulla-Mari Karhu ja Lassi Markkanen. Varalle valtuutetut Pirjo Komulainen ja Jenni Marttinen.

 

Käsittely 

Valtuustoryhmän perustaminen:

  • Peter Hagman on perustanut Pienen ihmisen asialla -valtuustoryhmän.

Valtuustoryhmän järjestäytyminen:

  • Järvenpään Kokoomus Valtuustoryhmä on järjestäytynyt seuraavasti: puheenjohtajana Willem van Schevikhoven, 1. varapuheenjohtaja Rita Kostama, 2. varapuheenjohtaja Suvi Pohjonen ja 3. varapuheenjohtaja Kaarina Wilskman 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin lisäksi tiedoksi:

  1. ilmoitus Järvenpään Kokoomuksen Valtuustoryhmän järjestäytymisestä ja
  2. Peter Hagmanin ilmoitus Pienen ihmisen asialla -valtuustoryhmän perustamisesta.