Kaupunginvaltuusto, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Valtuuston 20.1.2020 kokousohjelma

  • Klo 17.30 ruokailu

  • Klo 18.00 kokous 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 51 valtuutettua, joista 46 varsinaisia valtuutettuja ja 5 varajärjestyksessä kokoukseen kutsuttuja varavaltuutettua, 0 poissa.

Kaupunginlakimies Laura Kattelmäki esitteli lyhyesti luottamushenkilöiden käyttöön luotua sähköistä työtilaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.