Kaupunginvaltuusto, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Hallintosäännön 12, 19 ja 20 §:ien muuttaminen

JARDno-2020-119

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen ja henkilöstöjohtaja Merja Soosalu

Hallintosäännön 12 §:n täydentäminen

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista on siirretty Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata vastata Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja kaupungin välisestä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksesta ja siihen liittyvästä omistajaohjauksesta. Kaupunginhallituksen tehtäviä on tarpeen täydentää siten, että kaupunginhallitus vastaa kaupungin tasolla myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnista.

Tämä tehtävämääritys on tarpeen lisätä hallintosäännön 12 §:ään. Tehtävän henkilöresurssia on tämän vuoksi tarkoituksenmukaista siirtää konsernipalveluihin. Asiassa on kuultu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtajaa.

Hallintosäännön 19 ja 20 §:ien muuttaminen

Tällä hetkellä vastuu hyvinvointipalveluiden järjestämisestä jakaantuu opetus- ja kasvatuslautakunnalle ja hyvinvointilautakunnalle. Palveluiden käyttäjän näkökulmasta on tarkoituksenmukaista keskittää vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä lautakunnissa asukkaan elinkaaren mukaisesti.  

Tämän vuoksi esitetään, että vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista määrittyisi lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisuuteen ja aikuisten osalta hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.  

Tämän järjestelyn toteuttaminen edellyttää muutosta hallintosäännön 19 ja 20 §:iin, joissa määritellään näiden lautakuntien tehtävät. 

Ehdotetut muutokset hallintosäännön §:iin 12, 19 ja 20 ilmenevät liitteestä.

Toimivalta

Lautakuntien tehtävät on määritelty hallintosäännössä. Lautakuntien välisistä tehtävämuutoksista päättää siten kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta. Lautakunta puolestaan päättää hallintosäännön 41 §:n mukaan palvelualueiden jakautumisesta avainalueisiin ja palvelualuejohtaja avainalueiden jakautumisesta toimintayksiköihin. Hallintosäännön 50 §:n mukaan henkilön siirtämisestä palvelualueiden välillä päättää henkilöstöjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1.  päättää hyväksyä liitteestä ilmenevät muutokset hallintosäännön 12, 19 ja 20 §:iin

2. päättää, että muutokset tulevat voimaan 1.6.2020 lukien ja

3. pyytää opetus- ja kasvatuslautakuntaa ja hyvinvointilautakuntaa tekemään hallintosäännöstä johtuvat muutokset organisaatiorakennetta ja viranhaltijoiden päätösvaltaa koskeviin sääntöihinsä.

 

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksensa hallintosäännön 19 §:n ensimmäisen momentin toisen lauseen kuulumaan seuraavasti:

"Lautakunta edistää ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä lasten, nuorten ja  lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä."

Valmistelija

 • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 3.2.2020 § 24

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto

 1. päättää hyväksyä liitteestä ilmenevät muutokset hallintosäännön 12, 19 ja 20 §:iin
 2. päättää, että muutokset tulevat voimaan 1.6.2020 lukien ja
 3. pyytää opetus- ja kasvatuslautakuntaa ja hyvinvointilautakuntaa tekemään hallintosäännöstä johtuvat muutokset organisaatiorakennetta ja viranhaltijoiden päätösvaltaa koskeviin sääntöihinsä.

 

Käsittely

Valtuutettu Pirjo Komulainen ehdotti Willem van Schevikhovenin kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Valtuutettu Tiia Lintula tiedusteli, ovatko pykälät 5 ja 6 toisistaan riippuvaisia, eli voidaanko § 6 hyväksyä vaikka § 5 palautettiin valmisteluun. Hallintojohtaja totesi, etteivät asiat ole toisistaan riippuvaisia.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys.

Päätös

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 22 JAA-ääntä, 28 EI-ääntä, 1 Tyhjää palauttaa asia valmisteluun.

Äänestystulokset

 • Jaa 22 kpl 43%

  Seppo Heino, Henry Berg, Markku Tenhunen, Kristiina Vainikka, Kaisa Saarikorpi, Arto Luukkanen, Hanna Graeffe, Jenni Marttinen, Katja Repo, Ossi Vähäsarja, Mikko Päivinen, Olli Kamunen, Pepe Makkonen, Mikko Vesterinen, Katri Kuusikallio, Tiia Lintula, Peter Osipow, Minna-Maria Solanterä, Mikko Taavitsainen, Heini Liimatainen, Tarja Edry, Arvi Kekäläinen

 • Ei 28 kpl 55%

  Pekka Heikkinen, Kaija Tuuri, Petri Graeffe, Mikko Laakkonen, Pirjo Komulainen, Pekka Luuk, Ulla-Mari Karhu, Lassi Markkanen, Emmi Mäkinen, Jarno Hautamäki, Timo Ijäs, Tuija Kuusisto, Tomi Passi, Kaarina Wilskman, Liisa Majanen, Eemeli Peltonen, Rita Kostama, Tuomas Raejärvi, Petri Ovaska, Satu Tuominen, Pekka Heikkilä, Helinä Perttu, Willem van Schevikhoven, Antti Heikkilä, Heli Anttila, Sanna-Maria Riikonen, Marko Larjanne, Peter Hagman

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Mimmi Launiala

Tiedoksi

Hallintojohtaja, opetus- ja kasvatuslautakunta, hyvinvointilautakunta