Kaupunginvaltuusto, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Eroilmoitus luottamustehtävästä / Lanu Jarkko

JARDno-2019-3778

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Varavaltuutettu Jarkko Lanu (KOK) on 30.12.2019 päivätyllä kirjeellä henkilökohtaisiin syihin vedoten pyytänyt eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä.

Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Jarkko Lanu oli valtuustoryhmän varasijalla 7. 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

/IL

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jarkko Lanulle eron varavaltuutetun tehtävästä.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 27.1.2020 § 13

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Jarkko Lanulle eron varavaltuutetun tehtävästä.

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valittu