Kaupunginvaltuusto, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ero luottamustehtävästä / Smed Viljo

JARDno-2020-137

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Viljo Smed on 21.1.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa henkilökohtaisiin syihin vedoten 1.3.2020 alkaen seuraavista luottamustehtävistä:

 1. Kaupunginvaltuustosta
 2. Opetus- ja kasvatuslautakunnasta (varajäsen)
 3. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuustosta (Eemeli Peltosen varajäsen)
 4. Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvostosta (Armo Puustisen varajäsen)

 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. esittää, että Viljo Smedille myönnetään ero Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvostosta 
 2. esittää, että Viljo Smedin sijaan valitaan edustaja Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvoston varajäseneksi

 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää  

 1. myöntää Viljo Smedille eron Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaisesta jäsenyydestä 1.3.2020 lukien.
 2. myöntää Viljo Smedille eron opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenyydestä 1.3.2020 lukien.
 3. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Liisa Majasen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 4. valita Viljo Smedin sijaan varajäsenen opetus- ja kasvatuslautakuntaan 1.3.2020 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 5. todeta Viljo Smedin luottamustehtävän Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenenä päättyneen.
 6. valita Viljo Smedin sijaan edustaja keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Käsittely 

Jarno Hautamäki ehdotti, että kaupunginhallitus esittää Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvoston varajäseneksi Kimmo Kokkoa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvoston varajäseneksi ehdotetaan valittavaksi Kimmo Kokko.

Valmistelija

 • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 10.2.2020 § 30

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää  

 1. myöntää Viljo Smedille eron Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaisesta jäsenyydestä 1.3.2020 lukien.
 2. myöntää Viljo Smedille eron opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenyydestä 1.3.2020 lukien.
 3. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Liisa Majasen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 4. valita Viljo Smedin sijaan varajäsenen opetus- ja kasvatuslautakuntaan 1.3.2020 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 5. todeta Viljo Smedin luottamustehtävän Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenenä päättyneen.
 6. valita Viljo Smedin sijaan edustaja keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valittiin Antti Honkanen opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäseneksi 1.3.2020 lukien jäljellä olevaksi toimiakaudeksi.

Valittiin Asko Viitala Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsittely

Valtuutettu Pirjo Komulainen ehdotti, että 

 1. opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäseneksi 1.3.2020 lukien jäljellä olevaksi toimiakaudeksi valitaan Antti Honkanen.
 2. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Asko Viitala.

Tiedoksi

Eronnut, valitut