Kaupunginvaltuusto, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.