Kaupunginvaltuusto, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Todettiin, ettei ilmoitusasioita ollut.