Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Valtuustoaloite Heini Liimatainen ja 24 valtuutettua, turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkaamiselta (lisäpykälä)

Perustelut

Heini Liimatainen (vas.) esitteli valtuustoaloitteen "Turvataan työttömien asema työttömyysturvan leikkaamiselta". Aloite merkitään pöytäkirjan liitteeksi.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi ja lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.