Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 89 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa,​ että kaksi valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kuitenkin siten,​ etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi viestin ohjeiden mukaisesti.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 26.3.2018 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Liina-​Lyydia Jämsän ja Mikko Päivisen. (Varalle valtuutetut Pekka Heikkinen ja Olli Kamunen).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.