Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pekka Luuk, hallintosäännön muuttaminen 94 § 2 mom. perusteella (lisäpykälä)

Perustelut

Pekka Luuk teki 19 valtuutetun kannattamana esityksen hallintosäännön muuttamisen ottamisesta valtuuston käsiteltäväksi kuntalain 94 §:n 2 momentin perusteella. Esitys merkittiin pöytäkirjan liitteeksi.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi ja lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Esitys merkittiin tiedoksi ja lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.