Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 49 valtuutettua, joista 45 varsinaista jäsentä ja 4 varajärjestyksessä kokoukseen kutsuttua 
varavaltuutettua, 2 poissa. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.