Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen; Vanhankylänniemen saunainvestointi

JARDno-2018-634

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2018 talousarviosta kokouksessaan 13.11.2017 § 68. Kaupunginvaltuusto on muuttanut talousarviota kokouksissaan 11.12.2017 § 81, 22.1.2018 § 5 ja 26.2.2018 § 20-23. Lisäksi kaupunginhallitus on esittänyt valtuustolle talousarvion muuttamista kokouksessaan 12.3.2018 § 69-70.

 

Järvenpään kaupunki päätti syksyllä 2017 Vanhakylänniemen uuden saunarakennuksen hankinnan käynnistämisestä. Uusi saunarakennus tulisi sijaitsemaan Vanhakylänniemen kulttuurimaisemassa, Tuusulanjärven rannassa. Lähiympäristössä sijaitsee Vanhakylänniemen kartanorakennus sekä Yläpytinki. Rakennuksen päätarkoitus on edistää alueen matkailu- ja tapahtumatoimintaa sekä toimia kokouskäytössä. Rakennusta operoi lähtökohtaisesti alueen yrittäjä. Sauna tulisi palvelemaan järvenpääläisiä sekä matkailijoita. Tilat ovat vuokrattavissa yrityksille, yhteisöille ja kaupunkilaisille.

Kaupunginhallitus käsittelee saunahankintaa kokouksessaan 16.4.2018. Hallitukselle esitettävän saunahankinnan kokonaisbudjetti on 920.000 euroa. Vuoden 2018 talousarvion investointiosassa saunahankintaan on varattu 400.000 euroa. Mikäli kaupunginhallitus päättää saunahankinnasta esityksen mukaisesti, on vuoden 2018 talousarviota muutettava liitteen mukaisesti. Mikäli kaupunginhallitus päättää saunahankinnasta esittelijän esityksestä poikkeavalla tavalla, muutetaan talousarviomuutosesitystä vastaamaan kaupunginhallituksen päätöstä.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

 • muuttaa vuoden 2018 talousarviota liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 • muuttaa vuoden 2018 talousarviota liitteen mukaisesti.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Tomi Passi jääväsi itsensä ja poistui kokoustilasta esteellisenä (kuntalaki 97.1 §). Hänen tilallaan toimi pykälän ajan Riikka Reina.

Käsittelyn kuluessa Mikko Päivinen ehdotti Arto Luukkasen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, asiasta oli äänestettävä.

Päätös

Äänestyksen jälkeen äänin 5 JAA-ääntä, 45 EI-ääntä ja 0 TYHJÄÄ kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Esteellisyys

Tomi Passi

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 10%

  Lassi Markkanen, Jenni Marttinen, Tarja Edry, Peter Osipow, Satu Tuominen

 • Ei 45 kpl 90%

  Ossi Vähäsarja, Ulla-Mari Karhu, Pirjo Komulainen, Tero Rantanen, Katja Repo, Heli Anttila, Helinä Perttu, Tiia Lintula, Hanna Graeffe, Tuija Kuusisto, Mikko Vesterinen, Mika Gilan, Pepe Makkonen, Markku Tenhunen, Mikko Laakkonen, Jarno Hautamäki, Peter Hagman, Suvi Pohjonen, Arto Luukkanen, Sanna-Maria Riikonen, Riikka Juuma, Kaarina Wilskman, Marko Larjanne, Eemeli Peltonen, Katri Kuusikallio, Henry Berg, Rita Kostama, Emmi Mäkinen, Olli Kamunen, Tuomas Raejärvi, Kaija Tuuri, Viljo Smed, Liisa Majanen, Pekka Heikkinen, Antti Heikkilä, Jenni Komonen, Mimmi Asikainen, Heini Liimatainen, Petri Graeffe, Mikko Päivinen, Mikko Taavitsainen, Seppo Heino, Birgitta Björkstedt, Timo Ijäs, Riikka Reina

Perustelut

Kaupunginvaltuustolle järjestettiin Vanhankylänniemessä 28.5.2018 valtuustoinfo, jossa valtuutetuille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä Vanhankylänniemeen ja sauna-investointiin liittyen. Valtaosaan kysymyksistä saatiin vastaukset ja aiheista käytiin laajaa keskustelua. Esitettyjen kysymysten ja käydyn keskustelun perusteella viranhaltijoiden näkemys on se, että sauna- investoinnin toteutuksessa voidaan edetä kilpailutetun ja kaupunginhallituksen valitseman ehdotuksen pohjalta, mutta hankkeen jatkovalmistelussa tulee huolehtia siitä, että kiinteistön omistajan tahtotila ns. kansankylpyläkonseptista toteutuu. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, jolle hankkeen yksityiskohdista päättäminen Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan kuuluu, huolehtii siitä, että kyseinen tahtotila otetaan huomioon myös yksityiskohdista päätettäessä.

Liitteenä on yhteenveto toimenpiteistä, joilla tämä tahtotila valmistelun edetessä turvataan. Saunarakennuksen osalta tullaan lisäksi laatimaan erillinen vuokrasopimus Vanhankylänniemen yrittäjän ja kaupungin välille. Vuokrasopimuksessa tullaan huomioimaan liitteessä esitettyjä toimenpiteitä.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 • hyväksyä vuoden 2018 talousarvioon liitteen mukaiset talousarviomuutokset
 • päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaiset ohjeelliset toimenpiteet kaupungin tahtotilan turvaamiseksi saunainvestoinnin osalta
 • että sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, jolle hankkeen yksityiskohdista päättäminen Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan kuuluu, huolehtii siitä, että kyseinen tahtotila otetaan huomioon yksityiskohdista päätettäessä

Käsittely

Käsittelyn kuluessa Tarja Edry ehdotti talousarviomuutosten hylkäämistä ja uuden kilpailutuksen järjestämistä saunainvestointiin jo varatun budjetin puitteissa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Käydyn keskustelun perusteella esittelijä muutti ehdotustaan siten, että tahtotila-liitteeseen lisätään ensimmäiseen luttelomerkin kohtaan maininta, että joukossa on oltava myös aamuvuoroja ja että nämä vuorot ovat yleisökäyttöisiä, joiden tarkemmat ehdot päätetään sivistys- ja vapaa-aika lautakunnassa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käsittely:

Ennen asian käsittelyä Tomi Passi poistui kokoustilasta esteellisenä (Kuntalaki 97 §), tilalle asian käsittelyn ajaksi tuli varavaltuutettu Sonja Huttunen.

Valtuutettu Satu Haaparanta ehdotti Tarja Edryn kannattamana, että valtuusto hylkää liitteen talousarviomuutoksen talousarvioon 2018 ja että valtuusto hylkää kaupunginhallituksen ehdotuksen saunasta.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus talousarviomuutoksen hylkäämisestä, asiasta on äänestettävä.

Ehdotus 1

JAA = Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvion muuttamisesta (Vanhankylänniemen sauna)

EI = Haaparannan ehdotus talousarviomuutoksen ja saunan hylkäämisestä

Äänestys 1

JAA: Ulla-Mari Karhu, Helinä Perttu, Kaarina Wilskman, Pirjo Komulainen, Mika Gilan, Riikka Reina, Mikko Laakkonen,  Markku Tenhunen, Tuija Kuusisto, Arto Luukkanen, Heli Anttila, Suvi Pohjonen, Henry Berg, Katja Repo, Pekka Heikkinen, Jarno Hautamäki, Mikko Taavitsainen, Liina-Lyydiä Jämsä, Tiia Lintula, Pepe Makkonen, Tuomas Raejärvi, Eemeli Peltonen, Marko Larjanne, Mikko Vesterinen, Rita Kostama, Sonja Huttunen (Tomi Passin tilalla), yhteensä 26 JAA -ääntä.

EI: Satu Haaparanta, Tarja Edry, Pekka Luuk, Petri Graeffe, Birgitta Björkstedt (Kristiina Vainikan tilalla), Hanna Graeffe, Viljo Smed, Mimmi Launiala, Peter Hagman, Jenni Marttinen, Tero Rantanen, Katri Kuusikallio, Emmi Mäkinen, Satu Tuominen, Lassi Markkanen, Riikka Juuma (Kaisa Saarikorpi tilalla), Kaija Tuuri, Ossi Vähäsarja, Sanna-Maria Riikonen, Peter Osipow, Olli Kamunen, Heini Liimatainen, Mikko Päivinen, Seppo Heino, Jenni Komonen (Ossi Kamisen tilalla), yhteensä 25 EI -ääntä.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 • hyväksyä vuoden 2018 talousarvioon liitteen mukaiset talousarviomuutokset
 • päättää merkitä tiedoksi liitteen mukaiset ohjeelliset toimenpiteet kaupungin tahtotilan turvaamiseksi saunainvestoinnin osalta
 • että sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, jolle hankkeen yksityiskohdista päättäminen Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan kuuluu, huolehtii siitä, että kyseinen tahtotila otetaan huomioon yksityiskohdista päätettäessä

Päätös

Kaupunginhallituksen pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 26 JAA -ääntä, 25 EI -ääntä.

Eriävän mielipiteen päätökseen jättivät Viljo Smed, Kaija Tuuri, Pekka Luuk, Emmi Mäkinen, Satu Haaparanta, Mimmi Launiala, Seppo Heino, Birgitta Björkstedt, Satu Tuominen, Lassi Markkanen, Tarja Edry, Petri Graeffe, Peter Hagman ja Sanna-Maria Riikonen.

Esteellisyys

 • Tomi Passi

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi


Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Lisätietoja


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.