Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Valtuustoaloite, Pirjo Komulainen ja 26 valtuutettua, sisäisen joukkoliikenteen maksuttomuuteen siirtymisen vaikutusten arviointin (lisäpykälä)

Perustelut

Pirjo Komulainen esitteli valtuustoaloitteen sisäisen joukkoliikenteen maksuttomuuteen siirtymisen vaikutusarvioinnista. Aloitetta kannatti Komulaisen lisäksi 26 valtuutettua.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KH

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)