Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Valtuustoaloite, Kaija Tuuri ja 27 valtuutettua, valtuuston neuvottelukunta/vuosittaiset kuntalaistilaisuudet (lisäpykälä)

Perustelut

Kaija Tuuri esitteli valtuustoaloitteen liittyen valtuuston neuvottelukunnan toimintaan.Aloitteen allekirjoitti Tuurin lisäksi 27 valtuutettua.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)