Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Valtuustoaloite, Järvenpää Plus valtuustoryhmä, yht. 42 valtuutettua, Järvenpään kaupungin osallistumiseksi Satakunta -hankkeeseen (lisäpykälä)

Perustelut

Jenni Marttinen esitteli Järvenpää Plus valtuustoryhmän valtuustoaloitteen Järvenpään kaupungin osallistumiseksi Satakunta- hankkeeseen. Aloitteen allekirjoitti 42 valtuutettua.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)