Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Uusi Kunta -hanke; vision sekä ydin-ja tukiprosessien hyväksyminen

JARDno-2017-1158

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi
Minna Lohtander, johdon erityisasiantuntija, minna.lohtander@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Taustaa

Hankkeen valmistelua on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Nyt tilannekatsauksen lisäksi varsinaisena linjattavana asiana jatkovalmistelun helpottamiseksi puheenjohtajien jaostolle tulee:

  • Lasten ja nuorten vision hyödyntäminen strategiatyössä
  • Järvenpään osallisuusmalli

Tämän lisäksi käydään läpi hankkeen kokonaisaikataulu.

Hankkeen tilanne

Visio- ja strategiatyön valmistelussa on edetty valtuustoryhmien kannanottojen työstämisen vaiheeseen sekä käynnistetty lasten ja nuorten osallistamisen toimenpiteet. Visio- ja strategityön osalta linjattavaksi kysymykseksi nousee lasten ja nuorten näkemysten hyödyntäminen visio- ja strategiamateriaaleissa. Visio- ja strategiatyön osalta on myös tarve tarkistaa edellytykset etenemiseen suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Prosessit ja palvelut työryhmässä on edetty suunnitelman mukaisesti. Tässä vaiheessa esille halutaan nostaa hahmottelu Järvenpään osallisuusmallin (osallistumisen ja vaikuttamisen toimintamalli) tavoitteista ja rakenteesta. Osallisuusmallia esitetään hyväksyttäväksi tarkennetun Prosessit ja palvelut päätöksentekoaikataulun mukaisesti.

Lisäksi tarkastellaan Uusi Kunta hankkeen kokonaisaikataulua.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee tiedoksi saadun tilannekatsauksen ja linjaa että valmistelussa voidaan edetä liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Lohtander, johdon erityisasiantuntija, minna.lohtander@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uusi Kunta hankkeen valmistelua on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Tilannekatsauksessa käydään läpi valtuustoryhmien antama palaute kaupungin visioluonnokseen sisältäen vision kiteytyksen, tulevaisuuskuvat, kaupungin arvot sekä toiminta-ajatuksen. Lisäksi esitellään lasten ja nuorten näkökulmia kaupungin visioon alkutalven aikana teemalla ”Unelmien kaupunki 2030” toteutetun osallistamisen tuloksena. 

Prosessit ja palvelun työryhmä on edennyt vaiheeseen, minkä pohjalta tilannekatsauksessa esitellään myös alustavat prosessiehdotelmat, joiden pohjalta olisi tarkoitus muodostaa prosessimaista toimintatapaa tukeva organisaatio. Osallistavan hallintokulttuurin osalta ollaan kehittämässä Järvenpäälle myös omaa osallisuusmallia, jota ei kuitenkaan valmistella vielä päätöksentekoon kevään 2018 aikana, kuten puheenjohtajien jaostossa 28.2.2018 linjattiin.

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän tarkastelun osalta kaupunginhallituksen seminaarissa 16.4.2018 lähdettiin tunnistamaan uudistamisen tarpeita sekä siirtymävaiheen haasteita. Tilannekatsauksessa esitellään hallitusseminaarissa käydyn keskustelun tuloksia tarkastelun lähtökohdaksi.

Katsauksen päätteeksi tarkastellaan vielä kevään 2018 päätöksentekoaikataulua Uusi Kunta hankkeen osalta.

Tilannekatsauksen keskeisin sisältö:

•                          Valtuustoryhmien palautteet kaupungin visio, tulevaisuuskuvat, arvot ja toiminta-ajatus –luonnokseen sekä lasten ja nuorten osallistamisen tulokset
•                          Alustavat prosessiehdotelmat
•                          Poliittisen päätöksentekojärjestelmän tarkastelu – kaupunginhallituksen seminaarityöskentelyssä 16.4.2018 tunnistetut haasteet
•                          Kevään 2018 päätöksentekoaikataulu Uusi Kunta hankkeen osalta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee tiedoksi saadun tilannekatsauksen ja linjaa, että valmistelussa voidaan edetä liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan siten, että asiaa käsitellään vielä toukokuussa ylimääräisessä puheenjohtajien jaoston kokouksessa ennen valtuustoseminaaria.

Valmistelija

Minna Lohtander, johdon erityisasiantuntija, minna.lohtander@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • hyväksyä vision ja tulevaisuuskuvat siten, että niihin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia syksyllä 2018 ja arvot liitteen 1 mukaisesti
  • hyväksyä kaupungin ydin- ja tukiprosessit liitteen 2 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Minna Lohtander, johdon erityisasiantuntija, minna.lohtander@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa Mikko Vesterinen esitti muutosehdotuksen, jota Mimmi Launiala kannatti. Ehdotuksen mukaan liitteen "Uusi Kunta visio, tulevaisuuskuvat ja arvot kohtaan Vetovoimainen resurssiviisas kaupunki -tulevaisuuskuvan (s.10) ensimmäiseksi lauseeksi lisätään: "Ympäristöllä on arvo itsessään."

Edelleen Mikko Vesterinen esitti toisen muutosehdotuksen, jota Mimmi Launiala kannatti. Muutosehdotuksen mukaan liitteen "Uusi Kunta visio, tulevaisuuskuvat ja arvot kohtaan Digitalisaatio, yrittäminen ja uudistuva työ -tulevaisuuskuvan (s. 15) viimeiseksi lauseeksi lisätään: "Kaupunki on vastuullinen ja oikeudenmukainen työnantaja."

Mimmi Launiala esitti muutosehdotuksen, jota Mikko Vesterinen kannatti. Muutosehdotuksen mukaan liitteen "Uusi Kunta visio, tulevaisuuskuvat ja arvot kohtaan Vetovoimainen resurssiviisas kaupunki -tulevaisuuskuvan (s. 10) lause: "Järvenpää sitoutuu resurssiviisaustavoitteisiin; ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta; vuoteen 2050 mennessä." tulee muuttaa seuraavaan muotoon: "Järvenpää pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, sekä sitoutuu resurssiviisaustavoitteisiin."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoääänestys. 

Äänestysjärjestys:

Ehdotus 1

JAA = Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI = Vesterisen ehdotus liitteen "Uusi Kunta visio, tulevaisuuskuvat ja arvot kohdan Vetovoimainen resurssiviisas kaupunki -tulevaisuuskuvan tekstin muuttamisesta.

Äänestys 1

JAA: Tero Rantanen, Arto Luukkanen, Marko Larjanne, Mikko Taavitsainen, Petri Graeffe, Rita Kostama, Satu Tuominen, Seppo Heino, yhteensä 8 ääntä

EI: Mika Gilan, Emmi Mäkinen, Hanna Graeffe, Heini Liimatainen, Helinä Perttu, Henry Berg,  Jarno Hautamäki, Jenni Marttinen, Kaarina Wilskman, Kaija Tuuri, Katja Repo, Katri Kuusikallio, Seppo Rantanen (Lassi Markkasen tilalla), Liina-Lyydia Jämsä, Markku Tenhunen, Mikko Laakkonen, Mikko Päivinen, Mikko Vesterinen, Mimmi Launiala, Olli Kamunen, Ossi Vähäsarja, Pekka Heikkinen, Pekka Luuk, Pepe Makkonen, Peter Hagman, Peter Osipow, Pirjo Komulainen, Sonja Huttunen (Sanna-Maria Riikosen tilalla), Satu Haaparanta, Suvi Pohjonen, Tarja Edry, Tiia Lintula, Tomi Passi, Tuija Kuusisto, Ulla-Mari Karhu, Viljo Smed, Jenni Komonen (Ossi Kamisen tilalla), Riikka Juuma (Kaisa Saarikorven tilalla), Riikka Reina (Antti Heikkilän tilalla), Eemeli Peltonen, yhteensä 40 ääntä

POISSA: Birgitta Björkstedt, Tuomas Raejärvi, Heli Anttila, yhteensä 3

8 JAA -ääntä, 40 EI -ääntä, 3 POISSA

Ehdotus 2

JAA = Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI =  Vesterisen ehdotus liitteen "Uusi Kunta visio, tulevaisuuskuvat ja arvot kohtaan Digitalisaatio, yrittäminen ja uudistuva työ -tulevaisuuskuvan tekstin lisäyksestä.

Äänestys 2

JAA: Tero Rantanen, Arto Luukkanen, Mikko Taavitsainen, Petri Graeffe, Seppo Heino, yhteensä 5 ääntä

EI:  Mika Gilan, Emmi Mäkinen, Hanna Graeffe, Heini Liimatainen, Helinä Perttu, Henry Berg, Jarno Hautamäki, Jenni Marttinen, Kaarina Wilskman, Kaija Tuuri, Katja Repo, Katri Kuusikallio, Seppo Rantanen (Lassi Markkasen tilalla), Liina-Lyydia Jämsä, Markku Tenhunen, Marko Larjanne, Mikko Laakkonen, Mikko Päivinen, Mikko Vesterinen, Mimmi Launiala, Olli Kamunen, Ossi Vähäsarja, Pekka Heikkinen, Pekka Luuk, Pepe Makkonen, Peter Hagman, Peter Osipow, Pirjo Komulainen, Rita Kostama, Sonja Huttunen (Sanna-Maria Riikosen tilalla), Satu Haaparanta, Satu Tuominen, Suvi Pohjonen, Tarja Edry, Tiia Lintula, Tomi Passi, Tuija Kuusisto, Ulla-Mari Karhu, Viljo Smed, Jenni Komonen (Ossi Kamisen tilalla), Riikka Juuma (Kaisa Saarikorven tilalla), Riikka Reina (Antti Heikkilän tilalla), Eemeli Peltonen yhteensä 43 ääntä

POISSA: Birgitta Björkstedt, Tuomas Raejärvi, Heli Anttila, yhteensä 3

5 JAA -ääntä, 43 EI -ääntä, 3 POISSA.

Ehdotus 3

JAA = Kaupunginhallituksen pohjaehdotus

EI = Launialan ehdotus liitteen "Uusi Kunta visio, tulevaisuuskuvat ja arvot kohtaan Vetovoimainen resurssiviisas kaupunki -tulevaisuuskuvan tekstin muuttamisesta.

Äänestys 3

JAA:  Tero Rantanen, Arto Luukkanen, Henry Berg, Jarno Hautamäki, Seppo Rantanen (Lassi Markkasen tilalla), Mikko Taavitsainen, Peter Osipow, Petri Graeffe, Satu Tuominen, Seppo Heino, Tarja Edry, Tomi Passi, Eemeli Peltonen yhteensä 13 ääntä

EI: Mika Gilan, Emmi Mäkinen, Hanna Graeffe, Heini Liimatainen, Helinä Perttu, Jenni Marttinen, Kaarina Wilskman, Kaija Tuuri, Katja Repo, Katri Kuusikallio, Liina-Lyydia Jämsä, Markku Tenhunen, Marko Larjanne, Mikko Laakkonen, Mikko Päivinen, Mikko Vesterinen, Mimmi Launiala, Olli Kamunen, Ossi Vähäsarja, Pekka Heikkinen, Pekka Luuk, Pepe Makkonen, Peter Hagman, Pirjo Komulainen, Rita Kostama, Sonja Huttunen (Sanna-Maria Riikosen tilalla), Satu Haaparanta, Suvi Pohjonen, Tiia Lintula, Tuija Kuusisto, Ulla-Mari Karhu, Viljo Smed, Jenni Komonen (Ossi Kamisen tilalla), Riikka Juuma (Kaisa Saarikorven tilalla), Riikka Reina (Antti Heikkilän tilalla),  yhteensä 35 ääntä

POISSA: Birgitta Björkstedt, Tuomas Raejärvi, Heli Anttila, yhteensä 3

13 JAA -ääntä, 35 EI -ääntä, 3 POISSA

 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  • hyväksyä vision ja tulevaisuuskuvat siten, että niihin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia syksyllä 2018 ja arvot liitteen 1 mukaisesti
  • hyväksyä kaupungin ydin- ja tukiprosessit liitteen 2 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin muuten ehdotetun mukaisesti, mutta liitteeseen 1 tehtiin ehdotetut muutokset, joista äänestettiin.

Tiedoksi

Johtoryhmä, johdon erityisasiantuntija

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi


Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Lisätietoja


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.