Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 89 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa,​ että kaksi valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kuitenkin siten,​ etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi viestin ohjeiden mukaisesti.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 21.6.2018 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Heini Liimataisen ja Jenni Marttisen. (Varalle valtuutetut Mikko Laakkonen ja Satu Tuominen).

Päätös

 

Hyväksyttiin

 


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)