Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

 

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli yhteensä 51 valtuutettua, joista 47 oli varsinaisia valtuutettua ja 4 varajärjestyksessä kokoukseen kutsuttua varavaltuutettua, 0 poissa.

Päätös

Hyväksyttiin

 


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)