Kaupunginvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Ilmoitus valtuustoryhmän puheenjohtajan vaihdoksesta_Vihreät (lisäpykälä)

Perustelut

Vihreän valtuustoryhmän ilmoitus puheenjohtajan muutoksesta. Puheenjohtajaksi on valittu Katri Kuusikallio ja varapuheenjohtajaksi Mikko Vesterinen ja Hanna Graeffe.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)