Kaupunginvaltuusto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hallintosäännön 80 §:n mukaisesti päättänyt kokouksessaan 14.12.2020 jatkokokouksen pitämisestä 16.12.2020 kello 18.00 alkaen fyysisenä kokouksena. Jatkokokouksen ajasta ja paikasta on lähetetty sähköinen viesti osallistujille.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.