Kaupunginvaltuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja esittää puheenvuorojen pituuden rajoittamista esityslistan kaikissa pykälissä siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 min ja yksittäisten puheenvuorojen pituus 3 min.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin lisäksi, että valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta puheenvuorojen pituuden rajoittamisen kaikissa asiakohdissa siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on seitsemän minuuttia ja yksittäisten puheenvuorojen pituus kolme minuuttia.