Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Valtuustoaloite: Tulistelupaikkojen lisäämiseksi kaupungin ulkoilualueilla (lisäpykälä)

JARDno-2021-371

Perustelut

Järvenpään Plus-valtuustoryhmän Petteri Osipow ja 19 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen tulistelupaikkojen lisäämiseksi kaupungin ulkoilualueilla.

Ehdotus

Päätetään merkitä tiedoksi. 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Tiedoksi

KH