Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Valtuustoaloite: Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin (lisäpykälä)

JARDno-2021-369

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän Jenni Komonen ja kuusi muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen aloitteen: Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin.

Ehdotus

Päätetään merkitä tiedoksi.  

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.