Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Valtuustoaloite: Järvenpäässä otetaan käyttöön terveet tilat 2028 ohjelma (lisäpykälä)

JARDno-2021-374

Perustelut

Järvenpään SDP:n valtuustoryhmän Satu Haaparanta ja 14 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen: Järvenpäässä otetaan käyttöön terveet tilat 2028 ohjelma.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen aloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi. 

Tiedoksi

KH