Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Valtuustoaloite: Järvenpäälle ajantasainen metsänhoitosuunnitelma (lisäpykälä)

JARDno-2021-372

Perustelut

Järvenpään Vihreät valtuustoryhmän Katri Kuusikallio ja 14 muuta valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen: Järvenpäälle ajantasainen metsänhoitosuunnitelma.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Tiedoksi

KH