Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa,​ että kaksi valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kuitenkin siten,​ etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla  23.2.2021alkaen. (Pöytäkirja asetetaan nähtäville Järvenpään kaupungin tietoverkkoon 18.2.2021 / RM 9.2.2021).

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Riikka Juuma ja Tomi Passi. Varalle valtuutetut Hilppa Loikkanen ja Sanna-Maria Riikonen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.