Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 2020

JARDno-2021-151

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön § 60 (KV25.5.2020 § 28) mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja kehottaa tarvittaessa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöneitä tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään ja korjaamaan jo tehtyä ilmoitusta. Konsernipalvelut -yksikkö huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnalle vuonna 2020 toimitettujen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset; 


Luottamushenkilöt

 • Kuusisto Tuija, KOK  (tarkla 10.3.2020 § 9)
 • Perttu Helinä, KOK  (tarkla 10.3.2020 § 9)
 • Majanen Liisa, SDP (tarkla 10.3.2020 § 9)
 • Solanterä Minna-Maria, Vas. (tarkla 10.3.2020 § 9)
 • Liimatainen Heini, Vas. (tarkla 10.3.2020 § 9)
 • Raejärvi Tuomas, KOK (tarkla 10.3.2020 § 9)
 • Mäkinen Anne-Maria, KOK (tarkla 3.6.2020 § 24)
 • Launiala Mimmi,Vas. (tarkla 10.9.2020 § 29)
 • Passi Tomi, Kesk. (tarkla 10.9.2020 § 29)
 • Antti Heikkilä, Kesk. (tarkla 10.9.2020 § 29) 
    

Viranhaltijat

 • Vastamäki Jouni (tarkla 10.3.2020 § 9)
 • Lausvaara Jari (tarkla 10.9.2020 § 29)
 • Autere Mikko (tarkla 10.9.2020 § 29)

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.