Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.