Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kaupunkikehitysjohtajan viran täytön periaatteet ja viran kelpoisuus

JARDno-2021-98

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasianjaosto 19.1.2020 § 3 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistamisesta
 2. kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 15 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun 16.11.2020 kaupunkikehitysjohtajan virkaa koskevassa hallintoasiassa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 § 400 tehnyt päätöksen olla hakematta valitusoikeutta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaupunkikehitysjohtaja toimii kaupunkikehityksen palvelualueen johtajana. Kaupunkikehityksen palvelualue on perustettu kaupunginvaltuustossa 22.1.2018 § 6 ja kaupunkikehitysjohtajan virka on perustettu henkilöstöasiainjaostossa 30.1.2018 § 2.

Tammikuussa 2018 voimassa olleen hallintosäännön § 12 ja § 45 mukaan kaupunginhallitus perusti virat ja § 14 mukaan henkilöstöasiainjaosto päätti kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kelpoisuusehdoista sekä vastasi kaupunginvaltuusto- tai kaupunginhallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta. Kaupunginvaltuusto muutti hallintosääntöä kokouksessaan 18.6.2018 § 68 palvelulaluejohtajien viran täytön osalta. 

Voimassaolevan nykyisen hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejohtajien viran kelpoisuudesta ja tekee periaatepäätöksen viran auki julistamisesta sekä valitsee kaupunginjohtajan ja palvelualuejohtajat. Hallintosäännön 14 §:n mukaan henkilöstöasianjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista.

Näin voimassaolevan hallintosäännön mukaan kaupunkikehitysjohtajan viran täytön ensimmäinen vaihe on päättää viran täytön periaatteista kaupunginvaltuustossa. Samalla valtuusto käsittelee myös viran kelpoisuusvaatimukset. Viran täytön prosessi on tarkoitus aloittaa tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa ja viran virkavaali on suunniteltu pidettäväksi kaupunginvaltuuston 24.5.2020 kokouksessa. Oheismateriaalissa on kuvattu tarkemmin viran täytön vaiheet.

Kaupungin johtavien viranhaltijoiden virkojen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Muut kaupunkikehitysjohtajan virkaan liittyvät kriteerit päättää laajennettu henkilöstöasiainjaosto kokouksessaan ennen viran auki julistamista suunnitellun aikataulun mukaisesti maaliskuun 2021 alussa.

Kaupunkikehitysjohtajan viran täytön periaatteena on täyttää virka julkisella hakumenettelyllä.

Hallintosäännön 14 §:n mukaan henkilöstöasiainjaosto toimii laajennetussa kokoonpanossa valmistellessaan palvelualuejohtajan viran täyttämistä. Laajennettuun kokoonpanoon nimetään tällöin edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneiden ja läpi saaneiden ryhmien edustajat, mikäli kyseisillä ryhmillä ei ole ennestään edustajaa henkilöstöasiainjaostossa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.12.2019 § 317 päättänyt laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokoonpanon loppu vaalikaudeksi.

Laajennettuun henkilöstöasiainjaostoon kuuluvat henkilöstöasiainjaoston puheenjohtaja Ulla-Mari Karhun (SDP), varapuheenjohtaja Pekka Heikkilän (kok) ja varsinaisten jäsenten Henry Bergn (Järvenpää plus), Hanna Graeffen (vihr) ja Riikka Reinan (kesk) lisäksi Pia Valonen (KD), varalla Markku Tenhunen, Arto Luukkainen (PS), varalla Mikko Taavitsainen ja Minna-Mari Solanterä (vas), varalla Mimmi Launiala.

 

MSO

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistamisesta
 2. kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 25.1.2021 § 20

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistamisesta
 2. kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon

 

Käsittely:

Vt kaupunkikehtiysjohtaja Olli Keto-Tokoi poistui esteellisenä ennen tämän asian käsittelyä (esteellisyyden peruste intressijäävi, hallintolaki 28 §  1 mom kohta 3).

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esitteli asiaa.
 

Satu Haaparanta teki Satu Tuomisen, Kristiina Vainikan, Pekka Luukin ja Peter Hagmanin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen alakohtaan 2: " Kaupunkikehitysjohtajan viran kelpoisuusehdoksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja/tai alaan (kaupunkikehitys) soveltuva tutkinto."

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus

EI: Haaparannan muutosehdotus.

Äänin JAA 43, EI 6, Tyhjä 2 päätös hyväksyttiin kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti. 
 

Esteellisyys

 • Olli Keto-Tokoi

Äänestystulokset

 • Jaa 43 kpl 84%

  Mikko Päivinen, Mimmi Launiala, Hilppa Loikkanen, Willem van Schevikhoven, Jarno Hautamäki, Pepe Makkonen, Kaija Tuuri, Riikka Juuma, Kaisa Saarikorpi, Ulla-Mari Karhu, Tuija Kuusisto, Mika Gilan, Jenni Marttinen, Suvi Pohjonen, Heini Liimatainen, Markku Tenhunen, Kaarina Wilskman, Jenni Komonen, Pirjo Komulainen, Peter Osipow, Pekka Heikkinen, Mikko Taavitsainen, Katja Repo, Liisa Majanen, Petri Graeffe, Ossi Vähäsarja, Helinä Perttu, Petri Ovaska, Tomi Passi, Rita Kostama, Marko Koskela, Marko Larjanne, Mikko Laakkonen, Heli Anttila, Antti Heikkilä, Emmi Mäkinen, Hanna Graeffe, Eemeli Peltonen, Katri Kuusikallio, Tiia Lintula, Sanna-Maria Riikonen, Henry Berg, Arto Luukkanen

 • Ei 6 kpl 12%

  Pekka Luuk, Satu Haaparanta, Peter Hagman, Satu Tuominen, Kristiina Vainikka, Tarja Edry

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Seppo Heino, Lassi Markkanen

Tiedoksi

HR-palvelut