Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ero luottamustehtävästä / Taurovaara Reino

JARDno-2020-2976

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Reino Taurovaara on 12.12.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa tehtävästä esteellisyyden takia. Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 - 30 §:ssä säädetään.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 12.6.2017 § 6 valinnut keskusvaalilautakunnan toimikaudelle 2017 - 2021. Samassa kokouksessa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi on valittu kyseiselle kaudelle Reino Taurovaara.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Reino Taurovaaralle keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä
  2. valita keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 21.12.2020 § 419

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää eron Reino Taurovaaralle keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä
  2. valita keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Käsittely

Pirjo Komulainen ehdotti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittavaksi Ulla-Mari Karhun.

Päätös

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Ulla-Mari Karhu.

 

Tiedoksi

Valitut, keskusvaalilautakunnan sihteeri, Järvenpään listatiimi