Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Valtuustoaloite: Investointiohjelma taloudellisesti kestävälle pohjalle (lisäpykälä)

JARDno-2021-2372

Perustelut

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettu Mikko Taavitsainen ja 11 muuta jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Investointiohjelma taloudellisesti kestävälle pohjalle. 

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.

 

Tiedoksi

KH