Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Puheenvuorojen pituuden rajoittaminen

Perustelut

Valtuuston puheenjohtaja esittää puheenvuorojen pituuden rajoittamista seuraavissa asiakohdissa §112 ja §113 seuraavasti:

- ryhmäpuheenvuorot enintään 8 minuuttia

  • KOK
  • SDP
  • PS
  • VIHR
  • Järvenpää PLUS
  • KESK
  •  VAS
  •  KD
  • Pienen ihmisen asialla

 

- yksittäiset puheenvuorot enintään 4 minuuttia.

 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää puheenvuorojen pituuden rajoittamista esityslistan §112 ja §113 siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 8 minuuttia ja yksittäisten puheenvuorojen pituus enintään 4 minuuttia.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.